Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła dla absolwentów gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Czas trwania nauki, prowadzonej w trybie zaocznym i obejmującej przedmioty ogólnokształcące, wynosi 3 lata (6 semestrów).

Od września 2012 r. absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy pragną uzyskać wykształcenie średnie, zostają przyjęci do naszego liceum od razu na trzeci semestr.

Czesne wynosi 0 PLN przez cały czas trwania nauki.

Nauka rozpoczyna się w lutym (semestr letni) i we wrześniu (semestr zimowy). Zajęcia odbywają się nie rzadziej niż co 2 tygodnie w weekendy (soboty i niedziele).

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Dokumenty, które należy złożyć:

  •   świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (oryginał + ksero)
  •   2 zdjęcia
  •   ksero dowodu osobistego
  •   zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  •   wypełniony formularz zgłoszeniowy (DOC | PDF) <<POBIERZ

Jeśli rozpoczęłaś/rozpocząłeś naukę w innej szkole, a chciał(a)byś zakończyć ją razem z nami, zadzwoń lub przyjdź do siedziby szkoły w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 37!

Zapraszamy!