Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ACADEMIA w Chełmie swoją ofertę kieruje również do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać wykształcenie średnie i maturę, które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych.


Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie weekendowej. Ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (bezpłatnie).

Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia. Tym bardziej, że jednocześnie z nauką w Liceum dla dorosłych można kształcić się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych umożliwiających zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu.

Do Liceum może się zapisać każdy kto ukończył 18 lat lub w roku szkolnym, w którym zapisuje się do szkoły ukończy 18 lat i posiada świadectwo ukończenia:

  • szkoły podstawowej (8 klas) lub
  • gimnazjum lub
  • zasadniczej szkoły zawodowej (nauka trwa wtedy tylko 4 semestry).