Nie jesteś jeszcze naszym słuchaczem? Możesz nim zostać. Złóż dokumenty już dziś!


Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!


O przyjęciu kandydata decyduje komplet złożonych dokumentów:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (DOC | PDF) <<POBIERZ
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
  • dwie fotografie typu dowodowego
  • kserokopia dowodu osobistego (obie strony); można zrobić na miejscu
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie szkoły)


Osoby, które dopełniły tej formalności, mogą uważać się za przyjęte do szkoły. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie znajdują się przydatne informacje dotyczące kształcenia w naszej szkole.

Prowadzimy również nabór do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym — semestr zaczyna się w pierwszą sobotę września i lutego.

 

Zapraszamy !!!