Nie przegap i zgarnij 41 000 zł - bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Ruszyła III tura naboru do projektu. Zapraszam osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego z terenu powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby muszą należeć co najmniej do jednej z następujących grup:

  1. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  2. kobiety,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby długotrwale bezrobotne
  5. osoby o niskich kwalifikacjach .

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS)

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 794 062 074 lub w biurze projektu Chełm, ul. Obłońska 1a/4 pok.B

dotacja41000

 

Wszystkich obecnych słuchaczy i absolwentów kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia, chętnych do zdobycia uprawnień instruktora:
- sportu strzelectwa bojowego lub
- rekreacji ruchowej strzelectwo praktyczno - bojowe

zapraszamy do ACADEMII.

TYLKO U NAS! We współpracy z firmą PROGRES z Tomaszowa Lubelskiego, z Centrum Wyszkolenia Strzeleckiego Skorpion oraz Podkarpacką Akademią Szkolenia Specjalistycznego i Obronnego Husar sp. z o.o.
Zapisy trwają.
Atrakcyjna cena (ZNIŻKI dla słuchaczy), dogodne terminy, małe grupy.
Nie zwlekaj, uzupełnij kwalifikacje bawiąc się świetnie.
ZAPRASZAMY!

Kurs dostępny również dla słuchaczy i absolwentów innych kierunków.

 

strzelectwo sportowe