•   Doświadczenie w prowadzeniu policealnego szkolnictwa zawodowego
  •   Szeroki wybór kierunków kształcenia
  •   Praktyczna nauka i przyjazna szkoła
  •   Nowoczesna i profesjonalna baza dydaktyczna (specjalistycznie wyposażone pracownie) oraz zajęcia z praktykami
  •   Indywidualne podejście do słuchacza
  •   Brak dodatkowych opłat za wpisowe, zaświadczenia
  •   Zaoczny/weekendowy tryb kształcenia